HÅLLBAR PRODUKTION MED CIRKULÄR ÅTERVINNING

 

Nästa 80 % av plastavfallet i Sverige bränns upp. 
Bara 8% återvinns idag.

Hur kan vi lösa det?

VÅR LÖSNING

Biovisor samlar in använda produkter och producerar sedan nya av samma material.
En cirkulär loop där materialet behåller sitt värde. 
CIRKULÄR ÅTERVINNING

Biovisor satsar helt på att produkterna ska vara designade för att främja cirkulär återvinning. 

Genom att återvinna våra plastprodukter kan vi eliminera utsläppen vid förbränning av plastavfall.
FANTASTISK PLAST

Plast är en fantastisk råvara, vi måste bara se till att använda den på rätt sätt.
Plast utmålas ofta som ett dåligt material och det kan göra mycket skada. På Biovisor ser vi plast som ett fantastiskt material med många möjligheter 
PRODUKTION I SVERIGE

Att köpa svensktillverkat produkter från Biovisor minskar beroendet av omvärlden. Om det skulle uppstå kriser, som krig eller andra störningar, är det en fördel att ha en lokal produktion som kan fortsätta leverera kvalitativa, ekonomiska och hållbara produkter.

 


Kontakta oss