Medicinteknik

Getein1100

30 analystester direkt på plats ger snabbare handläggning.

Digitalt Video-Otoskop

Enkelt handhavande och effektiv bild- och filmhantering.