MEDICINTEKNIK

Vi utvecklar nya vårdlösningar genom att utgå från problem vi stöter på i den kliniska vardagen.

En lösning från biovisor ska innebära en förbättring, besparing och mervärde för både vårdtagare och vårdgivare. Vi engagerar oss i allt från ultraljudsdiagnostik och cancerutredningar till rehabiliteringar och äldrevård. Idéen om ett kreativt medicinteknikbolag med fokus på utvecklingsmöjligheter inom vården föddes efter ett förbättringsarbete som gjordes inom äldrevården i Östergötland. Sedan företaget grundades 2017 har vi kontinuerligt vidgat våra vyer för att tillhandahålla intelligenta och kreativa produkter där det finns ett starkt behov. Här finner du några exempel på våra medicinska lösningar. Kontakta oss gärna för mer information.

DIGITALT VIDEO-OTOSKOP

Enkelt handhavande och effektiv bild- och filmhantering.

Vårt digitala video-otoskop möjliggör distansundersökning, effektivare arbetssätt, snabbare behandling, förbättrad dokumentation samt en ökad patientdelaktighet. Idéen uppkom i samband med ett förbättringsprojekt på ett äldreboende i Region Öst. Äldre besväras ofta av vaxpropp som orsakar onödigt lidande, inte minst bland dementa. Vaxpropp är enkelt åtgärdat men får ibland stå tillbaka på grund av tidspress och prioritering.

Ökad patientdelaktighet       
Distansbedömning       
Förbättrad dokumentation

ULTRALJUDDIAGNOSTIK

Konkurrenskraftig diagnostik med mycket hög bildkvalitet.

Biovisor är återförsäljare till Chison, en av de ledande ultraljudstillverkarna i världen. Ultraljudsutrustningen från Chison håller en hög bildkvalitet, är konkurrenskraftig i pris och diagnostiken kan utföras där patienten befinner sig. Chison har lagt ett stort arbete på att utveckla ultraljud med mycket hög bildkvalitet samtidigt som de är mycket enkla att använda tack vare ett intuitivt användargränssnitt.

Patientnära diagnostik      
Snabb diagnos       
Mobil undersökningsteknik

GETEIN1100

15 analystester direkt på plats ger snabbare handläggning.

Med analysinstrumentet Getein 1100 kan totalt 15 olika analyser testas med svar inom 3-15 minuter. Analysmetoden med immunofluorescensteknik möjliggör provsvar av de viktigaste analyserna direkt på plats, vilket ger en snabbare handläggning av patienter och kortare väntetider på akutmottagningen. Den nya tekniken innebär också en stor kostnadsbesparing jämfört med traditionella patientnära analyser. Analysinstrumentet lämpar sig väl även för provtagning inom primärvård, akutmottagningar med mera.

Snabba provsvar
Låg provtagningskostnad
Analys av ett tjugotal olika prover bl.a CRP, Troponin, NTproBNP, HbA1c