Verksamheten fortsätter

Konkursen kunde dock leda till något nytt och hela verksamheten köptes upp från konkursboet av Norrköpingsföretaget iDoc Företagshälsa AB och drivs vidare under namnet SafeQare.

Fabriken på Vikbolandet lever vidare med nya ägare och nya satsningar görs på produktion av skyddsutrustning och hållbart producerade förbrukningsvaror.

För Biovisors del innebär det att vi går tillbaka och fokuserar på våra huvudområden som är vårdlösningar och medicinteknik.

Läs gärna mer om produktionen och SafeQares verksamhet på deras hemsida SafeQare.se

Biovisor investerar i nya produktionslinor