The Biovisor Way


Biovisor är ett nytänkande företag som strävar efter att ständigt förbättra oss genom att ta små steg framåt, men inte på bekostnad av våra värderingar och prioriteringar. Allra viktigast är säkerhet, tätt följt av kvalitet och leverans. Uppnår vi det kommer ekonomin på köpet. 

The Biovisor Way är utvecklad efter Lean-modeller, som går ut på att arbeta med utveckling genom att standardisera arbetssätt, maximera kundnyttan och minska resursslöseriet. 

Våra värderingar och prioriteringar är med oss i den dagliga verksamheten. Målet är att alla medarbetare ska ha det i ryggmärgen.