Kreativa vårdlösningar

Ett nytänkande medicinteknikbolag med problemlösning inom primär- och äldrevård som fokusområde.

Innovation - Diagnostik - Vårdlösningar

Innovation

Vi arbetar aktivt med innovation och utveckling och har bl.a. tagit fram ett multiinstrument där ett och samma instrument kan användas för dokumentation och diagnostik av hörselgång, öron-näsa-hals, hudförändring m.m. Flera av våra tillbehör är patenterade. 

Diagnostik

Vårt fokus inom medicinteknik är patientnära diagnostik. Det gäller både analyssystem som möjliggör provtagning och provsvar direkt hemma hos patienten, men även mobila ultraljudssystem för undersökning och diagnostik på vårdcentral eller mobilt. 

Vårdlösningar

En vårdlösning från Biovisor ska alltid innebära en förbättring och ett mervärde för både patient och vårdgivare. Vi använder ett LEAN baserat förhållningssätt där vägen till lösning nästan alltid går att hitta genom att inkludera den vårdpersonal som arbetar närmast problemet. 

Om oss


Biovisor grundades av Andreas Bengtsson, ST-Läkare inom Geriatrik. Vi som arbetar i Biovisor har problemlösning som röd tråd genom hela vårt arbete. Detta gäller både när vi startade upp en fabrik på Vikbolandet för att tillverka skyddsutrustning åt den Svenska sjukvården under Covid-19 pandemin, men också när vi tar fram nya medicintekniska produkter.
 
Vårt arbetssätt grundar sig på LEAN i något som vi definierat som "The Biovisor Way", vilket innebär att att vi arbetar med ständig förbättring där fokus ligger på hållbarhet, kvalitet samt en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Gedoc - Medicinteknik ScandClinic - Vårdcentraler i Spanien PixMed Ultraljudsdiagnostik

Gedoc 

Biovisor har tagit fram ett digitalt video-otoskop som vi vidareutvecklat till ett multi-instrument för primär och äldrevård där samma instrument kan användas för hudförändringar, öron-näsa- hals bedömningar m.m. Instrumentet kan spela in film och ta bilder vilket möjliggör distansbedömningar och underlättar dokumentation.

Patientnära analyser

Ett av våra fokusområden är patientnära diagnostik där patientnära analyser har en given plats. Vi samarbetar med flera av de mest innovativa tillverkarna inom området och de system vi kan erbjuda ger en kostnadseffektiv provtagning där provsvar kan fås inom 3-15 minuter direkt efter provtillfället. 

PixMed - dokumentation av kroniska sår och hudförändring

Ett av våra pågående projekt och förbättringsområden är appen PixMed där vi jobbar på att ta fram ett verktyg för systematisk dokumentation av kroniska sår och hudförändringar och där vi med AI-teknik kan få en tolkningshjälp för att bättre kunna följa sår och hudförändringar över tid. 

Ultraljudsdiagnostik

I vår fabrik på Vikbolandet tillverkar vi allergivänliga munskydd i tre lager avsedda för engångsbruk. Munskydd av typen IIR har den högsta skyddsklassen, vilket innebär att de fångar upp mikroorganismer i utandningsluften och skyddar omgivningen mot infektionsrisk.

Kontakta oss