Kreativa vårdlösningar

Lifesciencebolag med fokus på mervärde och hållbarhet för både patient och vårdgivare.

Innovation - Sjukvård - Friskvård

Innovation

Vi arbetar aktivt med innovation och utveckling och har bl.a. tagit fram ett multiinstrument där ett och samma instrument kan användas för dokumentation och diagnostik av hörselgång, öron-näsa-hals, hudförändring m.m. Vi arbetar med hållbar tillverkning och cirkulära flöden av engångsartiklar.

Sjukvård

Genom företagen ScandClinic och IHM kan vi ge högklassig vård till svenska patienter som befinner sig i Spanien. Vi har ett stort nätverk och samarbetar också med den största och mest ansedda privata vårdgivaren i Spanien. Genom vårt nätverk kan vi tillhandahålla förstklassig vård utan väntetid. 

Friskvård

Att arbeta preventivt och förebygga sjukdom är en av våra grundpelare. Många av de sjukdomar vi drabbas av har en koppling till vår livsstil och genom att arbeta med modern forskning inom beteendevetenskap i kombination med utveckling av nya läkemedel på marknaden kan vi i vårt företag Privo ge helt nya verktyg för långsiktiga resultat.  

Om oss


Biovisor grundades av Andreas Bengtsson, ST-Läkare inom Geriatrik. Vi som arbetar i Biovisor har problemlösning som röd tråd genom hela vårt arbete. Detta gäller både när vi startade upp en fabrik på Vikbolandet för att tillverka skyddsutrustning åt den Svenska sjukvården under Covid-19 pandemin, men också när vi tar fram nya medicintekniska produkter.
 
Vårt arbetssätt grundar sig på LEAN i något som vi definierat som "The Biovisor Way", vilket innebär att att vi arbetar med ständig förbättring där fokus ligger på hållbarhet, kvalitet samt en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Gedoc - Medicinteknik ScandClinic - Vårdcentraler i Spanien Privo - Hälsovård till privatperson och företag IHM - Internationell specialistvård i Spanien

Gedoc AB

I bolaget Gedoc AB har vi samlat vår medicintekniska utveckling och innovation. Vi har bl.a. ett digitalt multiinstrument utvecklat för svensk primärvård. Gedoc arbetar också med cirkulär återvinning av plastprodukter inom vården och tillhandahåller skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning till vården.   

ScandClinic - Vårdcentraler i Spanien

Hösten 2017 startade läkaren Andreas Bengtsson ScandClinic, en svensk vårdcentral på Costa Blanca i Spanien. Verksamheten har sedan dess vuxit och i dagsläget finns tre vårdcentraler i ScandClinic gruppen. Två på Costa Blanca och en på Costa del Sol. 

Privo - Friskvård

Ett av våra pågående projekt och förbättringsområden är appen PixMed där vi jobbar på att ta fram ett verktyg för systematisk dokumentation av kroniska sår och hudförändringar och där vi med AI-teknik kan få en tolkningshjälp för att bättre kunna följa sår och hudförändringar över tid. 

IHM- International Healthcare & Medical Service S.L.

Via IHM och samarbetsavtal med bl.a. Spaniens största privata vårdgivare Quiron Salud, kan vi erbjuda snabb och säker vård på Spaniens främsta sjukhus. För dig som är skriven i Sverige finns möjligheterna att få vården betald enligt reglerna för nödvändig vård i utlandet. Läs mer på IHM:s hemsida 

Kontakta oss